Page 6 - Matkailuopas Uusimaa 2023
P. 6

UUSIMAA
    Useita kansallispuistoja
    • Karkalin luonnonpuisto, Lohja
    • Liesjärven kansallispuisto,
     Karkkila/Somero/Tammela
    • Nuuksion kansallispuisto,
     Espoo/Kirkkonummi/Vihti
    • Sipoonkorven kansallispuisto,
     Helsinki/Sipoo/Vantaa
    • Tammisaaren saariston kansallispuisto, Raasepori

    Historiallisia muinaislinnoja                             UPEA SEIKKAILUPUISTO

    „  Uudellamaalta löytyy useita rautakautisia tai keski-
    aikaisia muinaislinnoja. Näitä ovat Bonaträskin saari              HÄMEENLINNAN AULANGOLLA!
    Tenholassa, Grabbacka Borgberget Karjaalla, Haverå-
    kersberget Karjaalla, Porvoon Linnamäki, Pöykäri
    Lohjalla, Sannäs Borgberget Karjaalla, Sibbesborg                      rataa kaikentasoisille
    Sipoossa, Vartiokylän muinaislinna Slottsbacken                  11
    Helsingissä sekä Uuspyöli Lohjalla.                             seikkailijoille


    Porvoo kaikkein vanhin                             HugoPark Hämeenlinnan Aulangolla on elämysten lähde!
                       Bengtskärin majakka. Kuva: Visit Finland
    „  Uudenmaan kaikki ennen 1900-lukua kaupunkioi-                 Upeat radat, mahtavat maisemat, hieno pihapiiri ja
    keudet saaneet paikkakunnat sijaitsevat rannikolla.
     Vanhin kaupunki on Porvoo, joka perustettiin noin                runsaat palvelut yhdessä Scandic Aulangon kanssa,
    vuonna 1347. Kustaa Vaasa perusti Tammisaaren  Savikkomaita ja kallioita
    vuonna 1546 ja Helsingin vähän myöhemmin, eli                  takaavat mieleenpainuvan seikkailupäivän asiakkaille.
    vuonna 1550. Loviisa sai kaupunkioikeudet vuonna  „  Pinnanmuodoltaan Uusimaa on yhtenäistä sisä-
    1745 ja Hanko vuonna 1874. Sisämaassa kauppalat  maasta Suomenlahtea kohti viettävää rannikkomaata.
    ja kaupungit ovat kehittyneet pääasiassa niin, että  Maakunnan pinnanmuodot kuitenkin vaihtelevat
    vanhasta emäpitäjästä on aikoinaan erotettu tiheään  runsaasti. Keski- ja Itä-Uudellemaalle ovat ominai- WWW.HUGOPARK.FI
    asuttu, rautatieliikenteen ja teollisuuden kasvattama  sia savikkomaat, joita halkovat Salpausselän rinteen
    keskustaajama itsenäiseksi kauppalaksi. Sittemmin  lähteistä ja pikkujärvistä alkunsa saavat rannikkojoet.
    kaikki kauppalat on muutettu kaupungeiksi. Maa- Rannikon tuntumassa on jyrkkäpiirteisiä avokallio-
    kunnan vanhin kauppala on Kauniainen, joka erotet- maastoja. Maakunnan korkeimmat mäet sijaitsevat
    tiin Espoosta vuonna 1920. Se sai kaupunkioikeudet  alueen länsiosissa, niitä ovat esimerkiksi 162 metriä
    vuonna 1972.             korkea Keinumäki ja 161-metrinen Mankoolin kukku-
                       la. Lohjalla entisen Nummi-Pusulan puolella sijaitseva
                       Lintukiimanvuori, 153 metriä, on tunnettu näköala-
                       paikka. Hiidenkirnuja esiintyy eniten Askolassa, mutta
                       niitä on myös Hangossa ja Vihdissä.

                       Teollistumisen aika

     Kustantaja ja painopaikka: Mediamyynti: „  Alueen teollisuus on keskittynyt Kehä III:n ja pää-
     Karprint Oy   Sirpa Hornaeus   radan varrelle, Lohjan seudulle ja rannikolle. Teollis-
     Vanha Turuntie 371 040-753 8555  tuneimmat kunnat ovat Hanko, Lohja ja Raasepori.
     03150 Huhmari  sirpa.hornaeus@karprint.fi
                       Uudenmaan teollisuus sai alkunsa 1600-luvulla kun
     Päätoimittaja:  Jakelu:      Suomen ensimmäinen rautaruukki Mustio aloitti toi-
     Juha Ahola    Nippujakeluna kuntien mintansa vuonna 1616. Tämän jälkeen läntiselle Uu- NYT myÖS uudet sisäkohteet:
     juha.ahola@karprint.fi matkailutoimistot, dellemaalle perustettiin lukuisia rautaruukkeja, muun
             kauppakeskukset, marketit,  muassa Fagervikin ja Fiskarsin ruukit. Hedelmällisen
     Toimitussihteeri: ravintolat, kahviot, kaupat. maaperän ja varsin eteläisen sijainninkin ansiosta myös
     Eero Wihuri             maata viljeltiin ansiokkaasti. Uudenmaan teollisuus-
     eero.wihuri@karprint.fi Aikakausmedia ry:n jäsen. tuotannon osuus koko Suomen teollisuustuotannosta
     09-413 97 357
                       on noin viidennes.
                      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11