Page 5 - Matkailuopas Uusimaa 2023
P. 5

Metropolimaakunnassa on 26 kuntaa, joista 13 on
                      kaupunkeja. Kunnista suurin on noin 650 000 asuk-
                      kaan Helsinki. Kaikkiaan 95 prosenttia Uudenmaan
                      väestöstä asuu taajamissa. Uudellamaalla sijaitsevat
                      seuraavat kaupungit: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Jär-
                      venpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Lohja, Vantaa,
                      Hanko, Raasepori, Porvoo ja Loviisa. Kuntia ovat
                      Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Si-
                      poo, Siuntio, Tuusula, Vihti, Inkoo, Askola, Myrskylä,
                      Pukkila ja Lapinjärvi. Uusimaa ja etenkin sen rannikko
                      on ollut perinteisesti ruotsinkielistä seutua: 15 kuntaa
                      on kaksikielisiä. Uudenmaan väestöstä 79 prosenttia
                      on suomenkielisiä, 8 prosenttia ruotsinkielisiä ja 13
                      prosenttia vieraskielisiä. Uudellamaalla asuu 56 pro-
                      senttia Suomen vieraskielisistä. Puhutuimmat vieraat
                      kielet ovat venäjä, viro, somali ja arabia.
                      Pieni suuri maakunta
                      „  Pinta-alaltaan Uusimaa on varsin pieni. Uudenmaan
                      maapinta-ala on ainoastaan 9 096,36 km?, mikä on vain
                      kolmen prosentin verran koko Suomen pinta-alasta.
                      Maakunnassa on järviä, jokia ja lampia kaikkiaan
                      471,35 km?, joka noin 1,5 prosenttia koko maan ma-
                      keavesialasta. Merta on sen sijaan enemmän, 6 490,17
                      km?, se tekee noin 12 prosenttia koko Suomen meri-
                      vesialasta. Koko pinta-alasta merialueet pois luettu-
                      na sisävesien osuus on 5,2 prosenttia eli noin puolet
                      Suomen keskiarvosta.

                      Maakunnan naapurit
                      • Varsinais-Suomi lännessä
                      • Kanta-Häme ja Päijät-Häme pohjoisessa
                      • Kymenlaakso idässä
                      • Viro etelässä

                      Viisi kansallismaisema-aluetta
            Perinneruuat    „  Uudellamaalla sijaitsee viisi ympäristöministeriön
             Inkoonpuuro    määrittelemää kansallismaisema-aluetta.
             Raparperikiisseli  Snappertuna–Fagervik on keskiaikainen kulttuuri-
             Silakkalaatikko  alue Lounais-Uudellamaalla. Muun muassa Raasepo-
                      rin linna sijaitsee alueella.
                       Pohjan ruukkialue on osa Suomen teollista historiaa.
                      Alue oli 1600-luvulla Suomen merkittävin teollisuus-
                      keskus. Raskas teollisuus poistui alueelta 1900-lu-
                      vulla. Nykyisin Pohjan ruukkialueella harjoitetaan
      usimaa on valtakunnallisesti sekä kansainvä- käsityöläisyyttä.
      lisesti merkittävä matkailun keskus. Uusimaa  Tapiola edusti toisen maailmansodan jälkeen uutta
    U on väkiluvultaan Suomen runsain ja tiheimmin  vehreää kaupunkirakentamista. Etelä-Espoossa sijait-
    asuttu maakunta. Asukastiheys on eurooppalaista ta- sevan Tapiolan asemakaava laadittiin 1950-luvulla
    soa. Asukkaita on tällä hetkellä reilut 1,7 miljoonaa. ja siellä on muun muassa Alvar Aallon suunnittele-
    Uudeltamaalta löytyy niin urbaania sykettä kuin  mia rakennuksia. Porvoonjokilaakso ja Vanha Por-
    järviä, merta, saaristoa, erämaata ja maaseudun rau- voo ovat vanhaa kulttuuriseutua Itä-Uudellamaalla.
    haa. Maakunnan matkailuvaltteja ovat lisäksi Suomen  Vanhan Porvoon epäsäännöllinen asemakaava ja
    vanhimmat kaupungit ja runsas tapahtumatarjonta.  tuomiokirkko ovat keskiajalta. Porvoonjokilaakso
    Uudenmaan historiasta muistuttavat kartanot, kes- tunnetaan myös lukuisista kartanoistaan ja Porvoon
    kiaikaiset kirkot, ruukit ja vanhat puutalokaupungit.  muinaislinnasta.
                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10