Page 10 - Matkailuopas Uusimaa 2023
P. 10

Suomalainen kesämökkikulttuuri   Mökit on usein rakennettu itse ja hoidettu  SUPERMÖKKILÄINEN® verkkopalvelu on tehty näiden
   rakentajasukupolven ja perheenjäsenten  ajatuksien pohjalta. Supermökkiläinen auttaa mökin asioiden
   yhteistyönä. Mökillä on opittu kädentaitoja,  hallinnassa, ideoiden ja ohjeiden jakamisessa sekä yhteistyössä
   uimataitoja, vesillä liikkumista ja hienon  lähialueiden yrityksien ja palveluiden kanssa. Supermökkiläisen
   kotimaisen luonnon tuntemusta.   vieras- ja päiväkirjan tai kuvamuistojen avulla voit päästä
                     mökkitunnelmaan mistä ja milloin vain. Ajatuksien, toiveiden ja
                     muistojen jakaminen yhdistää uudet ja vanhat sukupolvet.
   Kesämökkikulttuuri, ajan viettäminen ja
   mökkien ylläpitäminen ovat muuttuneet.
   Tällaisen muutoksen kehitys edelleen jatkuu
   ja vahvistuu tulevina vuosina ja vuosi-
   kymmeninä. On tärkeää huomata se ja
   reagoida  niin  kesämökkikulttuurimme,
   mökkimme ja me mökkiläiset voimme hyvin.

   Kaikkea ei enää välttämättä haluta, osata tai
   ehditä tehdä  itse.  Mökillä käytetään
   enemmän aikaa arjesta palautumiseen,
   rauhassa vapaana olemiseen, luonnossa
   liikkumiseen ja myös lähialueiden palveluista
   ja tapahtumista nauttimiseen. Etätyö mökeiltä
   on lisääntynyt. Omaan osaamiseen ja
   aikatauluihin osuvia mökkitöitä tehdään
   edelleen itse. Avuksi käytetään kuitenkin  ✓

   aiempaa enemmän paikallisia osaajia ja  ✓
   yrityksiä.              ✓
                     ✓
   Mökin omistus on saattanut jakaantua
   usealle omistajalle  tai se tapahtuu  ✓
   tulevaisuudessa. Silloin on hyvä voida
   yhdessä ideoida, suunnitella,  päättää
   tekemisen  järjestyksestä,  kulujen
   jakamisesta ja omin voimin itse tehtävistä
   asioista. Vuokrauksen suosio on kasvanut.
   Vuokraus on oiva tapa mökin kustannuksien
   kattamiseksi ja samalla mökin käytön  .
   lisäämiseksi silloin kun sille ei ole omaa
   tarvetta. Tietojen ja ohjeiden jakaminen
   vuokralaisen kanssa on myös tärkeää.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15