Page 8 - Matkailuopas Uusimaa 2022
P. 8

LOHJA

    Järvikaupunki Lohja yllättää ja

    ihastuttaa monipuolisuudellaan


      ohjanjärvi on Etelä-Suomen suurin järvi. Lisäk- Lohjan sijainti läntisellä Uudellamaalla vajaan tunnin
      si Lohjan alueella on lukuisia muita pienempiä  matkan päässä Pääkaupunkiseudusta on erinomainen.
    L ja isompia järviä, jotka upean luontoelämyksen  Järvien ja luonnon lisäksi vuonna 2023 700 vuotta
    kanssa tarjoavat virkistysmahdollisuuksia matkailijoille,  täyttävällä Lohjalla on paljon muutakin tarjottavaa,
    asukkaille ja kesämökkiläisille. Lohjan luonto on var- joten tervetuloa tutustumaan upeisiin Lohjan hel-
    masti jo aikoinaan puhutellut ja inspiroinut Järnefeltiä,  miin. Lohjan Pyhän Laurin kirkko on yksi helmistä
    Sibeliusta ja Lönnrotiakin. Luontopolkuja alueelta löytyy  ja keskiajan aarre. Kirkkoa käydään katsomassa niin
    lukuisia ja eri puolilta kuntaa. Taianomainen Paavolan  sen valtavan koon, upean arkkitehtuurin kuin ainut-
    tammivanhus löytyy Paavolan luontopolun päässä Loh- laatuisten kalkkimaalaustensakin vuoksi. Nykyinen
    jansaaressa ja tammella on omat Facebook-sivutkin.  kivikirkko on rakennettu vuosien 1470-1490 aikana.
                      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13