Page 6 - Matkailuopas Uusimaa 2022
P. 6

UUSIMAA
    Pieni suuri maakunta
    „  Pinta-alaltaan Uusimaa on varsin pieni. Uuden-
    maan maapinta-ala on ainoastaan 9! 096,36 km ,
                     2
    mikä on vain kolmen prosentin verran koko Suomen
    pinta-alasta. Maakunnassa on järviä, jokia ja lampia
    kaikkiaan 471,35 km , joka noin 1,5 prosenttia koko
           2
    maan makeavesialasta. Merta on sen sijaan enemmän,
    6 490,17 km , se tekee noin 12 prosenttia koko Suomen
        2
    merivesialasta.
     Koko pinta-alasta merialueet pois luettuna sisäve-
    sien osuus on 5,2 prosenttia eli noin puolet Suomen
    keskiarvosta.
    Historiallisia muinaislinnoja

    „  Uudellamaalta löytyy useita rautakautisia tai keski-
    aikaisia muinaislinnoja. Näitä ovat Bonaträskin saari
    Tenholassa, Grabbacka Borgberget Karjaalla, Haverå-
    kersberget Karjaalla, Porvoon Linnamäki, Pöykäri
    Lohjalla, Sannäs Borgberget Karjaalla, Sibbesborg  Porvoo on Uudenmaan suosituimpia matkailukohteita.
    Sipoossa, Vartiokylän muinaislinna Slottsbacken Hel- Joen rannalla olevat makasiinit ovat kaupungin
    singissä sekä Uuspyöli Lohjalla.   tavaramerkki, niissä toimii ravintoloita ja kauppoja.
                       Kuva: Visit Finland
    Porvoo kaikkein vanhin        Upeat kansallismaisemat
    „  Uudenmaan kaikki ennen 1900-lukua kaupunkioi- „  Uudellamaalla sijaitsee viisi ympäristöministeriön
    keudet saaneet paikkakunnat sijaitsevat rannikolla.  määrittelemää kansallismaisema-aluetta.
     Vanhin kaupunki on Porvoo, joka perustettiin noin  Snappertuna–Fagervik on keskiaikainen kulttuuri-
    vuonna 1347. Kustaa Vaasa perusti Tammisaaren vuon- alue Lounais-Uudellamaalla. Muun muassa Raase-
    na 1546 ja Helsingin vähän myöhemmin, eli vuonna  porin linna sijaitsee alueella. Pohjan ruukkialue on
    1550. Loviisa sai kaupunkioikeudet vuonna 1745 ja  osa Suomen teollista historiaa. Alue oli 1600-luvulla
    Hanko vuonna 1874. Sisämaassa kauppalat ja kaupungit  Suomen merkittävin teollisuuskeskus. Raskas teolli-
    ovat kehittyneet pääasiassa niin, että vanhasta emäpi- suus poistui alueelta 1900-luvulla. Nykyisin Pohjan
    täjästä on aikoinaan erotettu tiheään asuttu, rautatie- ruukkialueella harjoitetaan käsityöläisyyttä.
    liikenteen ja teollisuuden kasvattama keskustaajama  Tapiola edusti toisen maailmansodan jälkeen uutta
    itsenäiseksi kauppalaksi. Sittemmin kaikki kauppalat  vehreää kaupunkirakentamista. Etelä-Espoossa sijait-
    on muutettu kaupungeiksi. Maakunnan vanhin kaup- sevan Tapiolan asemakaava laadittiin 1950-luvulla ja
    pala on Kauniainen, joka erotettiin Espoosta vuonna  siellä on muun muassa Alvar Aallon suunnittelemia
    1920. Se sai kaupunkioikeudet vuonna 1972. rakennuksia. Porvoonjokilaakso ja Vanha Porvoo ovat
                       vanhaa kulttuuriseutua Itä-Uudellamaalla. Vanhan
                       Porvoon epäsäännöllinen asemakaava ja tuomiokirkko
                       ovat keskiajalta. Porvoonjokilaakso tunnetaan myös
                       lukuisista kartanoistaan ja Porvoon muinaislinnasta.
      ,TĻÝTËàŇõĒTįĹŅŤŅŅ
      ,TĻÝTËàŇõĒTįĹŅŤŅŅ
     Kustantaja ja painopaikka: Mediamyynti:
     Karprint Oy   Sirpa Hornaeus
     Vanha Turuntie 371 040-753 8555
     03150 Huhmari  sirpa.hornaeus@karprint.fi
     Päätoimittaja:  Jakelu:
     Juha Ahola    Nippujakeluna kuntien
     juha.ahola@karprint.fi matkailutoimistot,
             kauppakeskukset, marketit,
     Toimitussihteeri: ravintolat, kahviot, kaupat.
     Eero Wihuri
     eero.wihuri@karprint.fi Aikakausmedia ry:n jäsen. Raaseporin linna on suosittu kesäkohde ja kuuluu
     09-413 97 357
                       Uudenmaan suosikkikohteisiin. Kuva: Ella Karttunen
                      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11