Page 8 - Matkailuopas Uusimaa 2021
P. 8

ESPOO
     Vaikka Espoo onkin pääkaupunkiseutua, sieltä löytää
     myös erämaata - mieli lepää esimerkiksi Nuuksion
     maisemissa. Kuva: Hendrik Morkel/Visit Finland


    Monipuolinen Espoo
    Espoon kesätarjonta on runsasta.  Rantaraitti aina avoinna
    Espoosta löytää meren, kauniin
    luonnon, lukuisia tapahtumia ja  „  Espoon rantaraitti tarjoaa mahdollisuuden liikkua ja
    hyvää seuraa.           virkistäytyä meren rannalla.
                      Rantavyöhykkeelle on kaavoitettu alueita rantapuistoiksi,
                     pienvenesatamiksi sekä uimaranta-alueiksi. Näiden aluei-
      spoossa ei tarvitse kärsiä tekemisen puut- den kautta tai tuntumassa rantaraitti kulkee.
      teesta. Siellä on muun muassa 95 järveä, 58  Kevyelle liikenteelle tarkoitettuja, muusta liikenteestä
    E kilometriä merenrantaa, 165 saarta, golfkent- täysin erillään olevia rantaraittiosuuksia on valmistu-
    tiä, 600 kilometriä pyöräteitä ja yli 20 kilometriä  nut jo noin 40 kilometriä. Pitkän tähtäimen tavoitteisiin
    ratsastusreittejä.        kuuluu lisäksi vielä noin kymmenen kilometriä, josta
     Espoota kehutaan kulttuuriystävälliseksi kau- valtaosassa kaavoitus on vielä kesken. Tämän jälkeen
    pungiksi, eikä syyttä. Siellä hellitään matkailijaa  rantaraitti kattaa koko Espoon rantavyöhykkeen, kun sen
    monipuolisella kulttuuritarjonnalla. Esimerkiksi  osana toimivat edellä mainittujen raittiosuuksien lisäksi
    Espoon kulttuurikeskus tapahtumineen on kau- muutamat vähäliikenteiset kadut sekä ranta-alueen lähi-
    pungin esittävän taiteen ja kulttuurielämän pää- katuihin liittyvät pyörätiet.
    näyttämönä.            Rantaraitin luonne vaihtelee urbaanista erittäin vehre-
     Espoon sijainti lentoaseman ja hyvien kulkuyh- ään ja pienimuotoiseen. Rantaraitin varrella on lähes sata
    teyksien varrella tekee siitä helpon matkakohteen. kiinnostavaa kohdetta.

    Luontokeskus Haltia         Espoosta löytää muun muassa 58

    „  Suomen Luontokeskus Haltia on koonnut luon-
    non yhden katon alle.        kilometriä merenrantaa, 95 järveä,
     Nuuksiontie 84, p. 040 163 6200.  165 saarta ja 600 kilometriä pyöräteitä.
     Katso lisää: www.haltia.com
                      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13