Page 6 - Matkailuopas Uusimaa 2021
P. 6

UUSIMAA
    Kaikkein suosituin
    „  Yli kolme miljoonaa matkailijaa yöpyy vuosittain
    Uudellamaalla. Se on neljännes koko Suomen mat-
    kailijoista.
     Yöpyneistä kotimaan matkailijoiden osuus on suurin,
    liki 60 prosenttia. Tavallisesti noin 40 prosenttia on
    ulkomaan matkailijoita, mutta nyt koronapandemian
    aikana heidän osuutensa on romahtanut.

    Muinaislinnojen juhlaa
    „  Uudellamaalta löytyy useita rautakautisia tai kes-
    kiaikaisia muinaislinnoja.
     Näitä ovat Bonaträskin saari Tenholassa, Grabbacka
    Borgberget Karjaalla, Haveråkersberget Karjaalla,
    Porvoon Linnamäki, Pöykäri Lohjalla, Sannäs Bor-
    gberget Karjaalla, Sibbesborg Sipoossa, Vartiokylän
    muinaislinna Slottsbacken Helsingissä sekä Uuspyöli
    Lohjalla.
                       Hanko tunnetaan Suomen etelänä. Kuva: Visit Finland
    Porvoo kaikkein vanhin        Upeat kansallismaisemat

    „  Uudenmaan kaikki ennen 1900-lukua kaupunkioi- „  Uudellamaalla sijaitsee viisi ympäristöministeriön
    keudet saaneet paikkakunnat sijaitsevat rannikolla. määrittelemää kansallismaisema-aluetta.
     Vanhin kaupunki on Porvoo, joka perustettiin noin  Snappertuna–Fagervik on keskiaikainen kulttuuri-
    vuonna 1347. Kustaa Vaasa perusti Tammisaaren  alue Lounais-Uudellamaalla. Muun muassa Raasepo-
    vuonna 1546 ja Helsingin vähän myöhemmin, eli  rin linna sijaitsee alueella.
    vuonna 1550. Loviisa sai kaupunkioikeudet vuonna  Pohjan ruukkialue on osa Suomen teollista historiaa.
    1745 ja Hanko vuonna 1874.      Alue oli 1600-luvulla Suomen merkittävin teollisuus-
     Sisämaassa kauppalat ja kaupungit ovat kehitty- keskus. Raskas teollisuus poistui alueelta 1900-lu-
    neet pääasiassa niin, että vanhasta emäpitäjästä on  vulla. Nykyisin Pohjan ruukkialueella harjoitetaan
    aikoinaan erotettu tiheään asuttu, rautatieliikenteen  käsityöläisyyttä.
    ja teollisuuden kasvattama keskustaajama itsenäiseksi  Tapiola edusti toisen maailmansodan jälkeen uutta
    kauppalaksi. Sittemmin kaikki kauppalat on muutettu  vehreää kaupunkirakentamista. Etelä-Espoossa sijait-
    kaupungeiksi.            sevan Tapiolan asemakaava laadittiin 1950-luvulla ja
     Maakunnan vanhin kauppala on Kauniainen, joka  siellä on muun muassa Alvar Aallon suunnittelemia
    erotettiin Espoosta vuonna 1920. Se sai kaupunkioi- rakennuksia.
    keudet vuonna 1972.          Porvoonjokilaakso ja Vanha Porvoo ovat vanhaa
                       kulttuuriseutua Itä-Uudellamaalla. Vanhan Porvoon
                       epäsäännöllinen asemakaava ja tuomiokirkko ovat
                       keskiajalta. Porvoonjokilaakso tunnetaan myös lu-
                       kuisista kartanoistaan ja Porvoon muinaislinnasta.
     ,TĻÝTËàŇõĒTįĹŅŤŅĊ
     ,TĻÝTËàŇõĒTįĹŅŤŅĊ
     Kustantaja:   Mediamyynti:
     Karprint Oy, 03150 Huhmari  Sirpa Hornaeus
     Puh. 09-413 97 300 puh. 040 753 8555
     Fax 09-413 97 405 sirpa.hornaeus@karprint.fi
     Aikakausmedia ry:n jäsen. Painopaikka:
     Julkaisija:   Karprint Oy
     Karprint Oy   Jakelu:
     Päätoimittaja:  Nippujakeluna kuntien ja
     Eero Ahola    kaupunkien matkailutoimis-
             tot, huoltoasemat, kahviot,
     Toimitussihteeri:  ravintolat, kaupat ja marke-
     Maija Salmi   tit sekä majoitusliikkeet.
     toimittajasalmi@gmail.com
             ISBN 978-952-67512-7-6 (nid.)
             ISBN 978-952-67512-8-3 (PDF) Nykyisin Raaseporiin kuuluva Tammisaari on todellinen
                       kesäkaupunki. Kuva: Visit Finland
                      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11